Ansökningsformulär


Bli inte nervös!

Vi förväntar oss inte våra deltagre skall vara mästare på att skriva. Vi förväntar oss att du ger oss den information
vi ber om. Du skriver på det sättet som passar dig. Ansökan kan vara på nordsamisk, norska, svenska, danska eller engelska.

Man kan även söka till Kolt genom att sända en ljud fil eller en inspelning. Lista på frågor.

Material som skickas via e-post skall sändas till Alexandra Wingate: wingate.alexandra@gmail.com
Merk e- posten med namn och vilket Kolt du vill delta på ex: ”Alexandra Wingate KOLT Bokenäs”. Vänligen skicka filer
i standard format som PDF eller doc, och merk alla filer med ditt namn.