Kolt för publiken/KOLT Plattform

KOLT PLATTFORM – FÖRESTÄLLNING OCH UTSTÄLLNING

Vad händer när tio samiska konstnärer samlas?

KOLT Márkomeannu är en kreativ verkstad som samlar konstnärer från hela Sápmi för att arbeta tillsammans i en vecka. Konstnärer som arbetar med olika konstarter och har olika infallsvinklar på sitt skapande.

Verkstaden arrangeras i Evenes och Skånland 20.–29. juli och avslutas med KOLT Plattform, en öppen visning för publik lördagen den 28 juli kl 18.00.

KOLT Plattforms program består av projekt som deltagarna har arbetat med under Kolt-veckan och exempel på deras arbete utanför Kolt. Publiken kommer uppleva både idéer som har uppstått där och då, under KOLT och färdiga verk som konstnärerna har tagit med sig. KOLT Plattform sker på festivalområdet och är en del av Márkomeannus program.

Var inte rädd för att möta en helt egen värld med nya ideer!

KOLT Márkomeannus deltagare

Matti Aikio, videokonst och fotografi, från Finland
Marja Bal Nango, filmare och installationskonst från Norge
Joar Nango, arkitekt från Norge
Siri Broch Johansen, författare och artist från Norge
Neeta Inari Jääskö, smycken, visual arts och bloggare från Finland

Anna Näkkäläjärvi-Länsman, musiker från Finland
Anders Rimpi, kompositör från Sverige
Marit Anne Sara, målare, text och illustrationer från Norge
Elle-Maija Tailfeathers, filmare, författare, skådespelare och aktivist från Kanada


KOLT Mákromeannu arrangeras i samarbete med festivalen Márkomeannu.