Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
svno:hjem [2013/06/02 14:46]
Alexandra Wingate
svno:hjem [2014/07/08 11:47] (current)
Alexandra Wingate
Line 45: Line 45:
  
 <columns 100% 50% - > <columns 100% 50% - >
-===== Kalender: =====                           +===== Kalender: =====   ​ 
- +12 juni. KOLT Guatemala installation/​performance på Riddu Riđđu festivála.\\ 
 +9 – 13 juli. Återträff KOLT Guatemala på Riddu Riđđu festivála.\\ 
 +29 juni. KOLT Guatemala installation/​performance på Técpan.\\ 
 +23 maj – 3 juni KOLT Guatemala, Solola, Guatemala.\\ 
 +                       
  
 ===== News/​Pressmelding:​ ===== ===== News/​Pressmelding:​ =====
-KOLT har för tillfället paus för att förbereda inför en längre initiativ i Sápmi, med planeras start 2014.+Förstudien ​KOLT Sápmi ​har fått medel från Nordiskkulturfond och under hösten ​2014 kommer projektet ta form.
                     ​                     ​
 <​newcolumn>​ <​newcolumn>​