KOLT Bokenäs 2009

KOLT Bokenäs / 16-26 juli

KOLT Bokenäs arrangerade på Orrevik gård. Här sammlades 14 deltagare från Portugal, Sverige och USA. Tillsammans arbetade de med olika 12 projekt.

KOLT Bokenäs arrangerades med stöd av Västra Götalandsregionen.


Deltagare

Alexandra Wingate (Sverige, danskonstnär)
Astrid Askberger (Sverige, filmskapare)
Cajsa Ottesjö (Sverige, lingvist)
Carl Oskar Sjögren (Sverige, teater regissör)
Christian Dokmo (Sverige, ingenjör)
Clara Gerdmar (Sverige, teater regissör)
Ejnar Askberger (Sverige, musiker)

Joe Pflieger (USA, fotograf)
Mathieu Thibau (Frankrike, animation / illustration)
Maria Richter Simsek (Sverige, projektledare)
Marika Lundberg (Sverige, socialarbetare)
Tormod Otter Johansson (Sverige, text/filosofi/juredik studerande)
Torsten Ottesjö (Sverige, design/arkitekt)
Vanessa Abreu (Portugal, danskonstnär)


KOLT Bokenäs projekt

En film om Greta

Astrid hade nyligen varit i USA för att filma material till en dokumentärfilm. Under Kolt klippte hon detta och diskuterade materialet med de andra deltagana.

Carl Oskar

Carl Oskar gjorde en liten kort film.

Dokumentera?

Tormods projekt var att dokumentera Koltet genom att fråga deltagarna olika frågor. Målet vara att filma varje dag och att komma på nästa dags tema efter å ha sett dagens material.

Solfångare

Christian byggde en solfångare ämnad för att producera varmvatten. Målet var att undersöka tekniken.

Ett solo

Vanessa hade påbörjat ett nytt stycke och undersökte materialet under Kolt, både ensam och tillsammasn med andra.

Samtal

Cajsas projekt utforskade olika konflikter och maktstrukturer inom samtal.

Tidsmaskinen

Maria arbetar med projektledning inom kreativa processer. Hon använde Kolt för att undersöka tid. Hon vill skapa en metod för att upphäva känslan för tid för att förstärka den kreativa processen.

Flygplan

Torsten och Tormod projekt handlade om att utmana sig själv och att testa att ge sig inn i våghalsighet. Målet var att bygga ett flygplan, utan att planera och testade dens flygförmåga i slutet av veckan.

Fotografera natur som porträtt

Joe använde tiden på Kolt att fota det Bohulänska landskapet och att på olika sätt arbeta med porträtt fotografi.

Animation

Mathieu använde tiden på Kolt att arbeta med en animations film och för att diskutera sitt arbete med de andra deltaganra.

Vad är ett piffigt material?

Alexandra ville utforska ett dans material och försöka förstå vad hon tycker är ett estetisk och visuellt intressant material.