KOLT Skärkäll 2009

KOLT Skärkäll / 28 juni – 6 juli

KOLT Skärkäll arrangerades i samband med Bottna Kulturfestival. De var 8 deltagare från Sverige och Stor Britanien.
Kolt deltagarnas 5 projekt presenterades som en del av festival programmet i KOLT Plattform. De skapade även ett dans- och musikjam.

KOLT Skärkäll arrangerades med stöd av Västra Götalandsregionen and Tanum kommun.


Deltagare

Alexandra Wingate (Sverige, danskonstnär)
Carl Oscar Sjögren (Sverige, teater regissör)
Ejnar Askberger (Sverige, musiker)
Erik Sjögren (Sverige, musiker)

Ina Dokmo (Sverige, danskonstnär)
Ida Thorén (Sverige, danskonstnär)
Lena Kimming (Sverige, danskonstnär)
Åsa Norling (Sverige/Storbritannien, scenograf)


KOLT Skärkäll projekt

In-motion

Ida tog med sig ett interaktiv dansstycke som hon hade skapat under sista året på Danshögskolan. Hon ville utveckla konceptet och använde Kolt som ett forum för att diskutera och få feedback.

Musik- och dansjam

Kolts deltagare skapade tillsamman ett öppet musik och dansjam under Bottna Kulturfestival.

Potatismjöl

Ina använde Kolt för att undersöka en föreställnings idé där hon ville använda kanel i en föreställning. På Kolt testade hon med potatismjöl.

Duet

Ina och Lena valde att jobba ihop förutsättningslöst som en duo för att se vad de skapade. På KOLT Plattform valde de att visa duet materialet tillsammans med Inas potatismjöl solo

Teater med dansare?

Carl Oscar arbetar som teater regissör och ville under Kolt testa två saker, att arbeta med improvisation och att arbeta med dansare och musiker som performers.

Musiken

KOLT Skärkäll hade två musiker som arbetade tillsammans lite olika projekt. De komponerade musik till Carl Oskars projekt. De skapade en rad improvisaitons regeler och övningar som de undersökte tillsammans både i enskildhet och tillsammans med resten av gruppen.